how-to

Na overlijden: Facebook account verwijderen of herdenken

black-ribbon-overleden-facebook-account

Het kan natuurlijk gebeuren dat een dierbare met een Facebook account overlijd. Wanneer dit gebeurt geeft Facebook de nabestaande twee opties, namelijk: het Facebook account van de overleden persoon te herdenken of definitief te verwijderen.

Facebook account van overleden persoon herdenken of verwijderen

Facebook geeft in haar helpcentrum aan dat het beleid is om alle accounts van overleden gebruikers te herdenken. Hiermee worden automatisch de privacy-instellingen zo ingesteld dat alleen de bestaande vrienden het profiel of Facebook Timeline van de overleden gebruiker kunnen bekijken. Verder kunnen Facebook vrienden en familie van de gebruiker berichten ter nagedachtenis achterlaten op de Facebook Timeline van de gebruiker. Ook wordt het account niet meer getoond wanneer suggesties worden gedaan voor nieuwe Facebook vrienden of in de zoekresultaten.

Om privacy en veiligheidsredenen is het onmogelijk, ook voor nabestaanden, om de logingegevens van de gebruiker te ontvangen. Wanneer een Facebook account de status ‘Herdenking’ heeft gekregen is het account door geen enkele gebruiker meer te openen of aan te passen.

Facebook Account aanmelden voor herdenkingsstatus

Wil je het Facebook account van een overleden persoon aanmelden voor de herdenkingsstatus? Maak dan gebruik van dit formulier.

Facebook account overleden persoon verwijderen

Naaste familieleden hebben naast het aanmelden van het Facebook account voor de herdenkingsstatus ook de mogelijkheid om het Facebook account van de overleden persoon permanent te verwijderen. Het verwijderen van het Facebook account van een overleden persoon houdt in dat het profiel (inclusief Facebook Timeline) en alle andere informatie van Facebook wordt verwijderd. Klik hier om het Facebook account van een overleden persoon te verwijderen.

Speciaal verzoek Facebook account overleden persoon

Wanneer de nabestaande een andere wens hebben dan het verwijderen of herdenken van het Facebook account, dan bestaat er de mogelijkheid een speciaal verzoek in te dienen bij Facebook. Vragen en speciale verzoeken met betrekking tot het account van een overleden Facebook gebruiker kunnen met dit formulier worden ingediend.

Verificatie door direct familielid of executeur

Voor het aanmelden van een account voor de herdenkingsstatus is geen extra verificatie vereist. Dit is wel het geval wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het verwijderen van een Facebook account van een overleden gebruiker of bij een speciaal verzoek. Facebook vereist verificatie zodat alleen een direct familielid of executeur een speciaal verzoek kan indienen of het account kan verwijderen. Verzoeken zonder verificatie van de relatie met de overleden persoon worden niet verwerkt. Enkele voorbeelden van verificatie die Facebook accepteert:

  • Geboortebewijs van de overleden persoon
  • Overlijdensakte van de overleden persoon
  • Juridisch bewijs van bevoegdheid wettige vertegenwoordiger van de overleden persoon
  • Juridisch bewijs van nalatenschap

Facebook account onnodig in herdenkingsstatus?

Is je Facebook account onnodig in herdenkingsstatus, maar wil je dit niet of is dit per ongeluk gegaan? Maak dan gebruik van dit formulier. Het is echter wel vereist dat je, je als eigenaar van het account kan identificeren.