facebook-wiki

Facebook Porren

Wanneer je de aandacht van een gebruiker wilt zonder een bericht te sturen is het mogelijk deze gebruiker te porren. Wanneer een gebruiker het profiel van een vriend bezoekt, kan deze kiezen voor de knop ‘Porren’. De eigenaar van het profiel ontvangt hier een melding van op de startpagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *